Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Σ. Λάμπρου)