Ορισμός 7μελους και πρόσκληση για την τελική κρίση (Ευαγγελία Δάφνη)