Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Α. Γκουσδουβά)