Επιλογή παιδαγωγικών ή ποιμαντικών μαθημάτων

Οι φοιτητές από τις αρχές του 5ου  εξαμήνου και το αργότερο έως τις αρχές του 7ου εξαμήνου, υποχρεούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) της παιδαγωγικής επάρκειας ή

Β) του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας

και να δηλώσουν στη γραμματεία τα αντίστοιχα μαθήματα ως εξής:

Α) Όσοι φοιτητές επιθυμούν την απόκτηση του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής επάρκειας, πρέπει να δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς και στα πέντε παρακάτω  μαθήματα:

 1. Υ209Π Θεολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία
 2. ΥΕ10Π Γενική Παιδαγωγική (Όσοι έχουν περάσει το μάθημα 404 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, δεν θα δηλώσουν το ΥΕ10Π Γενική Παιδαγωγική)
 3. ΥΕ21Π Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών
 4. ΥΕ22Π Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική Άσκηση
 5. Ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από  τα δύο παρακάτω:
  α) Χ290Π Θρησκευτική αγωγή και διαφορετικότητα
  β) Θ320Π Η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η θρησκευτική αγωγή.

Β) Εναλλακτικά, όσοι φοιτητές δεν επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό Παιδαγωγικής επάρκειας, μπορούν να δηλώσουν τα παρακάτω δύο υποχρεωτικά κατ΄επιλογή  μαθήματα, στα οποία και θα εξεταστούν:

ΥΕ23 Ποιμαντικό και Κοινωνικό έργο της Εκκλησίας – Θεωρία, αντί του ΥΕ21Π

ΥΕ24 Ποιμαντικό και Κοινωνικό έργο της Εκκλησίας – Εφαρμογές, αντί του ΥΕ22Π

Επισημαίνεται ότι τα παρακάτω μαθήματα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ (παιδαγωγική επάρκεια ή ποιμαντικό έργο):

 1. Υ209Π Θεολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία
 2. ΥΕ10Π Γενική Παιδαγωγική ή 404 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 3. YE20 Ποιμαντική και Χριστιανική Συμβουλευτική – Πρακτική άσκηση