ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Σπουδές/Προπτυχιακές Σπουδές/Πρόγραμμα Εξετάσεων) έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 (https://www.past.auth.gr/el/exam_schedule ).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

 

Από τη Γραμματεία