Ανακοινώσεις μεταπτυχιακού

(ΝΕΟ) Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων στο ΠΜΣ ''Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός'' 2021-22


(ΝΕΟ) Ανακοίνωση επιτυχόντων ΠΜΣ -Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός- 2021-22

(ΝΕΟ) Ανακοίνωση για τις εγγραφές των επιτυχόντων ΠΜΣ -Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός- 2021-22

(ΝΕΟ) Υπεύθυνη δήλωση

(ΝΕΟ) Έντυπο εγγραφής στο ΠΜΣ ''Ορθόδοξη Θεολογία'' 2021-22


Ανακοίνωση για τις γραπτές εξετάσεις των πτυχιούχων άλλων Σχολών και για την προφορική συνέντευξη όλων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός"

 Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός»

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)


Ανακοίνωση για τις δηλώσεις θερινών μαθημάτων 2020-2021

Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων 2020-21


Κατάλογος επιτυχόντων στο ΠΜΣ 2020-21

Ανακοίνωση για εγγραφές επιτυχόντων 2020-21. Δείτε επίσης την Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ και την Υπεύθυνση Δήλωση


Ανακοίνωση σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός" ακαδημαϊκού έτους 2020-2021