Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Τρύφωνα Τσομπάνη με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»