Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος και συνέλευσης Τμήματος για τη μονιμοποίηση του επίκ. καθ. Ι. Μπάκα