Μεταπτυχιακό Τμήματος "Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός"

Το Τμήμα Πομαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός" στις εξής τρεις κατευθύνσεις:
α) Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών
β) Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας
γ) Εφαρμοσμένης Θεολογίας
 
Μαθήματα ΠΜΣ
Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ
Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ
Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας
Σεμινάρια
Μεταπτυχιακές εργασίες