Κατάλογος Μαθημάτων Erasmus/ Erasmus Courses Catalogue

Available courses for Erasmus students 2019-2020

Undergraduate Erasmus students should:

1. Click here,

2. Select the language of their choice and

3. Click the search button

 

Postgraduate Erasmus students should:

1. Click here,

2. Select the language of their choice and

3. Click the search button

 

For information on a specific course, click on the corresponding link

 


Kατάλογοι παλαιότερων ετών- Former year' s Catalogues

Δείτε τον κατάλογο έτους 2018-2019 εδώ / View 2018-2019 catalog here

Δείτε τον κατάλογο έτους 2017-2018 εδώ / View 2017-2018 catalog here

Δείτε τον κατάλογο έτους 2016-2017 εδώ / View 2016-2017 catalog here

Δείτε τον κατάλογο έτους 2015-2016 εδώ / View 2015-2016 catalog here