ΤΟΜΕΙΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού δομήθηκε σε τέσσερις Τομείς, που υπηρετούν τους στόχους του Τμήματος εξειδικευμένα αλλά και συνολικά ως σπουδή της Ορθοδόξου Θεολογίας και του Πολιτισμού του Χριστιανισμού.

Α. Tομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας. Kαλύπτει τη γνωστική περιοχή της έρευνας και διδασκαλίας των θεμάτων που συνδέονται με εισαγωγικά, ιστορικά, θεολογικά και φιλολογικά ζητήματα της Αγίας Γραφής, της Πατερικής Γραμματείας και των συναφών αντικειμένων καθώς και τη γνωστική περιοχή των θεμάτων που αφορούν στη σημασία και σπουδαιότητα αυτών των κειμένων για τη σύγχρονη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της σύγχρονης διανόησης. Παράλληλα, εξετάζεται η γλώσσα των βιβλικών και εκκλησιαστικών κειμένων, ως μέρος της συνέχειας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας μέχρι την εξέλιξή της στη Νέα Ελληνική. Ειδικότερα, μελετώνται ζητήματα που εμπίπτουν στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: α) της Παλαιάς Διαθήκης, β) της Καινής Διαθήκης, με μελέτη της κριτικής του κειμένου της, των εισαγωγικών ζητημάτων που αφορούν στη σύνταξη των βιβλίων της, της ερμηνείας των κειμένων της με βάση τον φιλολογικό και θεολογικό σχολιασμό τους, καθώς και με μελέτη των ερμηνευτικών τρόπων προσέγγισης του καινοδιαθηκικού κειμένου, αρχαίων και νεοτέρων, και με εμβάθυνση στη θεολογία τους. Τα θέματα μελετώνται διεπιστημονικά, αλλά και σε συνάρτηση με όλα τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος,  αποβλέποντας σε μία ενιαία και ενοποιητική θεολογική γνώση, σύμφωνα με το πνεύμα της Ορθόδοξης Θεολογίας, γ) της Πατρολογίας, σε όλη την έκταση του αντικειμένου στην ευρύτερη μορφή της Χριστιανικής Γραμματείας (από την αποστολική εποχή ώς την περίοδο της Τουρκοκρατίας), και της Αγιολογίας ως γνωστικού τομέα της Πατρολογίας, που ασχολείται με το θεολογικο-φιλολογικό πλαίσιο της αναπτύξεως της αγιολογικής γραμματείας και της ειδολογικής εξελίξεώς της από την περίοδο των διωγμών ώς τη μεταβυζαντινή περίοδο, δ) της Θρησκειολογίας, με τη μελέτη τόσο των εισαγωγικών θεμάτων, όσο και, κυρίως, της ιστορίας των Θρησκειών και του διαλόγου, κυρίως των μεγάλων μονοθεϊστικών Θρησκειών (Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλάμ), στην ιστορική εξέλιξή του και το θεολογικό περιεχόμενό του.

Διευθυντής

Συμεών Πασχαλίδης, καθηγητής

Μέλη

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, καθηγήτρια

Απόστολος Κραλίδης, καθηγητής

Αθανάσιος Παπαρνάκης, αναπλ. καθηγητής

Άννα Καραμανίδου, αναπλ. καθηγήτρια

Σουλτάνα Λάμπρου, αναπλ. καθηγήτρια

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, αναπλ. καθηγήτρια

Ευαγγελία Δάφνη, αναπλ. καθηγήτρια

Θεόδωρος Πιτταράς, αναπλ. καθηγητής

 

Β. Tομέας Iστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. Kαλύπτει α) τη γνωστική περιοχή της σπουδής των ιστορικών πηγών, των ιστορικών σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των τοπικών εκκλησιών, των εκκλησιαστικών εξελίξεων μέχρι σήμερα, όπως επίσης και των θεσμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας διαχρονικά, της ερμηνείας των εκκλησιαστικών γεγονότων, ιδίως εκείνων που καθόρισαν την πορεία των λαών της Ευρώπης, αλλά και ερμηνεύουν την Ορθόδοξη Διασπορά ανά τον κόσμο, β) τη γνωστική περιοχή της ερμηνείας των διατυπώσεων της Ορθοδόξου πίστεως, με τη μελέτη των συνοδικών και δογματικού περιεχομένου κειμένων σε μία συνέχεια γραμματείας, εκκλησιαστικής ζωής και μαρτυρίας του εκκλησιαστικού σώματος, διερευνώντας το ιστορικό φιλοσοφικό υπόβαθρο των διατυπώσεων της πίστεως, αλλά και τις αντιθέσεις και παρερμηνείες που οδήγησαν στη διάσπαση της χριστιανοσύνης, για μία ακριβή κατανόηση του σύγχρονου κόσμου προς διακονία του ανθρώπου ως υπαρκτικής οντότητας του σύγχρονου κόσμου. Με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα: Ερμηνεία των δογματικών και συμβολικών κειμένων, Iστορία των Δογμάτων, Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Συμβολική - Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις, Φιλοσοφία και Μελέτη των χριστιανικών αιρέσεων ο υποτομέας του Δόγματος επειχειρεί να διεισδύσει επιπλέον στο διεθνές περιβάλλον και να μελετήσει την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας σε διάλογο με τη λοιπή χριστιανοσύνη, με τον πολιτισμό, την κοινωνία, τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και τη σύγχρονη διανόηση, διευκολύνοντας την επικοινωνία των Ορθοδόξων ανά τον κόσμο και διερευνώντας τη δυνατότητα συγκροτήσεως ενός πραγματικού διαλόγου.

Διευθυντής

Ιωάννης Μπάκας, αναπλ. καθηγητής

Μέλη

Ανδρέας Νανάκης, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, καθηγητής

Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής

Βασίλειος Τσίγκος, καθηγητής

Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής

Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, καθηγητής

Χρήστος Βλαχάβας-Φιλιώτης, πρωτοπρεσβύτερος, αναπλ. καθηγητής

Κωνσταντίνος Μποζίνης, αναπλ. καθηγητής

Βασίλειος Γεωργόπουλος, πρωτοπρεσβύτερος, αναπλ. καθηγητής

 

Γ. Tομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Tέχνης Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ιστορικής, θεολογικής και δεοντολογικής εξέτασης και ερμηνείας της θείας λατρείας και χριστιανικής αρχαιολογίας σ’ όλες τις εκφάνσεις τους, δηλαδή: της λατρείας, του κηρύγματος, της υμνογραφίας, του εορτολογίου, της αγιολογίας, της αγιογραφίας, της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, της ζωγραφικής, της μικροτεχνίας και της εκκλησιαστικής μουσικής, ως ζωντανών και δομικών στοιχείων της ζώσας εκκλησιαστικής κοινότητας και ως διαχρονικού αποθέματος λόγου, πράξης και πολιτισμού.

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Τομέα (email): tomeas-latreias@past.auth.gr

Διευθύντρια

Αγγελική Τριβυζαδάκη, επίκουρη καθηγήτρια

Μέλη

Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας, αρχιμανδρίτης, καθηγητής

Τρύφων Τσομπάνης, αναπλ. καθηγητής

Χρυσόστομος Νάσσης, πρωτοπρεσβύτερος, επίκουρος καθηγητής

Δημοσθένης Κακλαμάνος, επίκουρος καθηγητής

 

Δ. Tομέας Δικαίου, Oργανώσεως, Zωής και Διακονίας της Εκκλησίας. Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας και έρευνας θεμάτων που αναφέρονται στο δίκαιο και στην οργάνωση, στη ζωή, στη διακονία και στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας (Kανονικό Δίκαιο και Εκκλησιαστική Nομοθεσία, Ποιμαντική, Ποιμαντική Ψυχολογία, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Xριστιανική Hθική και Βιοηθική, Kοινωνιολογία, Iεραποστολική, Εξομολογητική, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μελέτη των πηγών κατά την παράδοση της Ορθοδόξου Θεολογίας, την ερμηνεία τους κατά της αρχές της Πατερικής Γραμματείας και της λειτουργικής ζωής και των θεσμών της Εκκλησίας σε συνδυασμό με τα παραχθέντα πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά αγαθά και αποθέματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως κοινής πορείας των λαών που έζησαν και ζουν στον ευρύτατο χώρο των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, των Νεότερων Πατριαρχείων, των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και της Διασποράς των Ορθοδόξων ανά τον κόσμο.

Διευθυντής

Αθανάσιος Γκίκας, πρωτοπρεσβύτερος, καθηγητής

Μέλη

Θεόδωρος Γιάγκου, καθηγητής

Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής

Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, αναπλ. καθηγητής

Γεώργιος Γκαβαρδίνας, αναπλ. καθηγητής

Δημήτριος Νικολακάκης, αναπλ. καθηγητής

Ευάγγελος Πεπές, επίκουρος καθηγητής