Αξιολόγηση Τμήματος

Εσωτερική Αξιολόγηση

- Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2013

- Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2013 (Παράρτημα)

 

Εξωτερική αξιολόγηση

 

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

 

- Πρόγραμμα επιτόπιας επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης

- Παρουσίαση του ΑΠΘ (στοιχεία μέχρι 9.12.2013)

- Παρουσίαση του Τμήματος

- Το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

- Δομή του νέου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών

- Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

- Αγγλόφωνα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

- Ερευνητικά προγράμματα

- Δίκτυο ΚΕΕΠ - Κέντρο Αγίου Δημητρίου & Γρηγορίου του Παλαμά

- Ερευνητικές συνεργασίες με μη ακαδημαϊκούς φορείς

- Σχέσεις με κοινωνικούς φορείς

- Η νέα ιστοσελίδα του Τμήματος

 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση φοιτητών

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016 θα διαρκέσει από τις 28.11.2016 έως και τις 14.1.2017. Μπορείτε να κάνετε Είσοδο στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας φοιτητικό λογαριασμό (username & password) και να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθήσατε στο εαρινό εξάμηνο 2015-2016 (βλ. επίσης τις Οδηγίες Χρήσης).

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι εξαιρετικά σημαντική κι οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα Τμήματα και την ΜΟΔΙΠ και συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των μαθημάτων. Επιπλέον η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι ανώνυμη και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς να είναι δυνατό να ταυτοποιηθούν οι απαντήσεις σας.