Λοιπές Βιβλιοθήκες

 

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Μετά από έγκριση της Πρυτανείας προωθείται μήνυμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

--------------------------------------------------------------------------
 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ με αριθμό 3026/11-06-2020 η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ από τη 12η Ιουνίου επαναλειτουργεί μόνο για την υπηρεσία δανεισμού (δανεισμό-επιστροφή βιβλίων και επιστροφή συγγραμμάτων Ευδόξου), αποκλειστικά για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τα ενεργά μέλη της βιβλιοθήκης.

Ο δανεισμός θα γίνεται κατόπιν  ηλεκτρονικής αίτησης και αφορά αποκλειστικά δανειζόμενο υλικό  Αίτηση δανεισμού.

Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στα αναγνωστήρια και στα βιβλιοστάσια καθώς και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης.

Το προσωπικό της ΒΚΠ εξακολουθεί να εργάζεται, ώστε να εξασφαλίσει κάθε δυνατή βοήθεια στην εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με την παροχή όλων των δυνατών online υπηρεσιών και πηγών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

https://www.lib.auth.gr/el/covid19_062020

https://www.lib.auth.gr/en/covid19_062020

 

Αικατερίνη Νάστα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.
Katerina Nasta
Library Director
Central Library Aristotle University of Thessaloniki
email: nasta@lib.auth.gr
Phone: 2310995325,2310995345
Fax: 2310995322

--------------------------------------------------------------------------

Βιβλιοθήκη Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ)

Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη