ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΚΔ34)

Κωδικός: 
ΚΔ34
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 18.00-21.00