ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Α΄ (ΔΘ27)

Κωδικός: 
ΔΘ27
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό