ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ Α΄ (ΔΘ33)

Κωδικός: 
ΔΘ33
ECTS: 
10.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό