ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Υ301)

Κωδικός: 
Υ301
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Εξεταστέα Ύλη: 

Α΄. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Εισαγωγικά και ερμηνεία της προς Γαλάτας Επιστολής. Βλ. τα αρχεία στο Υλικό μαθήματος του moodle (e-learning).

2. ΕΥΔΟΞΟΣ: Κ. Παπαδημητρίου, Προς Γαλάτας. Ο καινούργιος λαός του Θεού, Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2018, σελ. 31-187.

B'. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Σημειώσεις και βοηθητικό υλικό στη σελίδα της διδάσκουσας (Αικ. Τσαλαμπούνη) στο moodle ("Ερμηνεία συνοπτικών ευαγγελίων"). Πρόσβαση με τους πανεπιστημιακούς κωδικούς (για όσους έχουν δηλώσει το μάθημα).