ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Υ301)

Κωδικός: 
Υ301
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Εξεταστέα Ύλη: 

Α΄. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Εισαγωγικά και ερμηνεία της προς Γαλάτας Επιστολής. Βλ. τα αρχεία στο Υλικό μαθήματος του moodle (e-learning).

2. ΕΥΔΟΞΟΣ: Κ. Παπαδημητρίου, Προς Γαλάτας. Ο καινούργιος λαός του Θεού, Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2018

B'. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Σημειώσεις και βοηθητικό υλικό στη σελίδα της διδάσκουσας (Αικ. Τσαλαμπούνη) στο moodle ("Ερμηνεία συνοπτικών ευαγγελίων"). Πρόσβαση με τους πανεπιστημιακούς κωδικούς (για όσους έχουν δηλώσει το μάθημα).