ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΥΕ20)

Κωδικός: 
ΥΕ20
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
4.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, είναι η παράδοση της φροντιστηριακής εργασίας (ημερομηνία παράδοσης 26-30 Μαΐου).

Εξεταστέα ύλη:

π. Αθανασίου Γκίκα, Μαθήματα Ποιμαντικής, 1-92

Για την αξιολόγηση του μαθήματος και τον τελικό βαθμό θα υπολογιστούν αναλογικά: η εργασία, η προφορική εξέταση  και οι παρουσίες στην Πρακτική Άσκηση του μαθήματος.