ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΥΕ29)

Κωδικός: 
ΥΕ29
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Ιωάννη Κονιδάρη (με τη συνεργασία Β.Κ. Μάρκου), Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, σ. 1-299 (ολόκληρο το βιβλίο πλην του Παραρτήματος)