ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΙ (ΥΕ28)

Κωδικός: 
ΥΕ28
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
4.00
Ώρες: 
4
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

α) Β. Τσίγκου, Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 75-469.
β) Oι σημειώσεις των παραδόσεων.