ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ι (ΥΕ25)

Κωδικός: 
ΥΕ25
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
2.00
Ώρες: 
2
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 12:00 έως 14:00 (αίθουσα α΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

α) Β. Τσίγκου, Περιχώρησις. Θεολογικό περιεχόμενο του όρου και οι εφαρμογές του κατά τη Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 19-54, 255-340.
β) Β. Τσίγκου, Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 17-73. (ηλεκτρονική διανομή σε pdf μέσω της τάξης του e-learning).
γ) Οι σημειώσεις των παραδόσεων.