ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ – ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ (ΥΕ15)

Κωδικός: 
ΥΕ15
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημ. Τσαμη, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐκδ. Πουρναρᾶ, οἱ σελ. 17-63 καὶ 93-162.