ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (ΥΕ14)

Κωδικός: 
ΥΕ14
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Στ. Παπαλεξανδρόπουλου, Ανατολικές Θρησκείες, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013

Α. Ινδουϊσμός: σσ. 34-38, 51-59, 67-69, 75-79, 84-94, 100-101, 126-130, 136-138, 160-164, 170-172, 177-188, 215-218, 225-229, 240-256

Β. Βουδισμός: σσ. 298-352, 368-371

Γ. Κινεζικές θρησκείες: σσ. 393-411

Δ. Ιαπωνικές θρησκείες: σσ. 441-445, 451-457

[Διανομή από το Βιβλιοπωλείο “Βάνιας”, Πλατεία Αγίου Γεωργίου 10]