ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΕ13)

Κωδικός: 
ΥΕ13
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
2.00
Ώρες: 
2
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

1. Παρουσίαση της ιστορίας της Ερμηνευτικής. Ανάλυση των κυριοτέρων αρχαίων και νεοτέρων ερμηνευτικών μεθόδων. Βλ. τα αρχεία στο Υλικό μαθήματος του moodle (e-learning).

2. ΕΥΔΟΞΟΣ: Κ. Παπαδημητρίου, Πριν τη θεωρία. Προδρομική Πατερική Ερμηνευτική, Θεσσαλονίκη: Ostracon, 2018, σελ. 7-28 και 47-87.

3. Άσκηση εφαρμογής ερμηνευτικών μεθόδων σε βιβλικά κείμενα, που θα επιλεγούν από όσα διδάχθηκαν στις παραδόσεις του μαθήματος.