ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΥΕ12)

Κωδικός: 
ΥΕ12
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

α) Xαράλαμπος Ατματζίδης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης:  Εισαγωγή, Θεολογία των Παύλειων επιστολών και Θεολογία της Ιωάννειας Γραμματείας, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 84-116. 125-278. 289-329. 348-401.

β) Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή που βρίσκονται στην ηλ. πλατφόρμα του μαθήματος στο moodle