ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) (ΥΕ11)

Κωδικός: 
ΥΕ11
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
2.00
Ώρες: 
2
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.00-17.00 (αμφιθ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 
  • Β. Τσίγκος, Ο ανακαινισμός του ανθρώπου κατά τη δογματική διδασκαλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2009, κεφάλαια Α΄ και Δ΄
  • Οι σημειώσεις που αναρτώνται ως υλικό μαθήματος στην πλατφόρμα http://elearning.auth.gr