ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) (ΥΕ11)

Κωδικός: 
ΥΕ11
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 
  • Β. Τσίγκος, Ἄνθρωπος ὁ ἐν μικρῷ μέγας: Ὄψεις ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας, Αθήνα: Έννοια 2019, 49-72. 97-128.
  • Οι σημειώσεις που αναρτώνται ως υλικό μαθήματος στην πλατφόρμα http://elearning.auth.gr