ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ (ΥΕ09)

Κωδικός: 
ΥΕ09
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.00 (αμφ. Γ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Από το βιβλίο του Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική ΙΙ (έκδοση 2015) : σ. 13-129, 163-244, 295-504.
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
Από το βιβλίο του Μ. Βάντσου, Ιερότητα της ζωής (elearning) σ. 176-234.

Για όσους έχουν την παλαιά έκδοση του βιβλίου:

Από το βιβλίο του Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική ΙΙ (έκδοση 2003) : σ. 13-154, 189-268, 329-410, 423-492.
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
Από το βιβλίο του Μ. Βάντσου, Ιερότητα της ζωής (elearning) σ. 176-234.