ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΥΕ08)

Κωδικός: 
ΥΕ08
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.00-18.00 (αμφιθ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Θεωρία και Νομολογία, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σελίδες: 47-90, 185-423, 533-579