ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΥΕ05)

Κωδικός: 
ΥΕ05
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
2.00
Ώρες: 
2
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 9.00-11.00 (αμφιθ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Πρωτ. Αντ. Αλεβιζόπουλου, Εγχειρίδιο Αιρέσεων και Παραχριστιανικών Ομάδων, 3η έκδ, Αθήνα 1994, σσ. 15 – 70, 157 -178, 444 – 479, 529 – 541