ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΥΕ26)

Κωδικός: 
ΥΕ26
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
2.00
Ώρες: 
2
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 16:00 έως 18:00 (αίθ. α΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

α) Β. Γιαννόπουλου, Ιστορία και Θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2014, σ. 13-77, 104-130, 150-187, 200-205, 235-249, 302-306, 328-337, 388-413, 422-452, 669-680.
β) Oι σημειώσεις των παραδόσεων.