ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΥΕ01)

Κωδικός: 
ΥΕ01
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 9.00-12.00 (αίθ. α΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Ἡ ἐξεταστέα ὕλη τοῦ μαθήματος Θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (ΥΕ01) γιά τό τρέχον ἑξάμηνο σπουδῶν, ὀρίζεται ὡς ἑξῆς:

1.  Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σταύρου E. Καλαντζάκη, Η θεολογία της δημιουργίας στην Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Γράφημα, 2016, οἱ ἑνότητες/σελίδες:

1. Εἰσαγωγή σ. 19-24

2. Προλεγόμενα καί Ἡ ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία σ. 33-72

3. Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου σ. 171-228 και 247-348

4. Ἡ ἐπαγγελία τῆς λύτρωσης σ. 423-433

5. Ἐπίλογος σ. 479-498

[Ἀπό τό παλαιό βιβλίο Σ. Καλαντζάκη, Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Ἑρμηνευτική ἀνάλυση τῶν περί δημιουργίας διηγήσεων τῆς Γενέσεως, Θεσσαλονίκη 2001, οἱ ἑνότητες: 1. Εἰσαγωγή (σ. 21-29), 2. Προλεγόμενα καί Ἡ ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία (σ. 41-94), 3. Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου (σ. 231-308 και 331-465), 4. Ἡ ἐπαγγελία τῆς λύτρωσης (σ. 575-590). 5. Ἐπίλογος (σ. 654-678)].

 

2. Για ὅλους τούς φοιτητές τρέχοντος καί παλαιοτέρων ἑξαμήνων (περιλαμβανομένου και τοῦ περσινοῦ 2016-17) ἡ ἀξιολόγηση στό μάθημα πραγματοποιεῖται ἀπό το ἄθροισμα τῶν βαθμῶν στήν ἐξέταση (6 μονάδες) και σέ μία ὑποχρεωτική ἐργασία (4 μονάδες). Τό θέμα τῆς ἐργασίας και ὁδηγίες για τη σύνταξή της δίνονται ἀπό τό γραφεῖο τοῦ διδάσκοντα, ὅπου και οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν να ἀπευθύνονται. Οἱ δύο βαθμοί μποροῦν να εἶναι χρονικά ἀνεξάρτητοι μεταξύ τους, ἀφοῦ διατηροῦνται μεμονωμένα, ἀλλά χρειάζονται καί οἱ δύο γιά νά ἐκδοθεῖ ὁ τελικός βαθμός στό μάθημα. Προθεσμία κατάθεσης τῶν ἐργασιῶν σέ κάθε περίοδο εἶναι 3 ἡμέρες πρίν το τέλος τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου.