ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Υ405)

Κωδικός: 
Υ405
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 10:00-13:00 (Αμφιθ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Παντελεήμονος Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου, Επιτομή Κανονικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 1-111.