ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Υ403)

Κωδικός: 
Υ403
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 9:00-12:00 (Αμφιθ. Γ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Εξεταστέα Ύλη (2020-2021) για το μάθημα Υ403 (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ):
1. Μιχαήλ Τρίτος, Ιστορία και σύγχρονος βίος των σλαβικών και λοιπών ορθοδόξων Εκκλησιών, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη 2015, οι σελίδες: 15-43, 61-98, 243-279, 311-333, 467-484, 545-570.
2. Το corpus των παραδόσεων του καθηγητή κ. Κων. Χρήστου.
3. Το corpus των παραδόσεων του καθηγητή σεβ. κ. Ανδρέα Νανάκη, μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου
4. Το corpus των παραδόσεων του αναπλ. καθηγητή κ. Ιω. Μπάκα.
Τα corpus θα διατεθούν ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.