ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΧΡΟΝΩΝ (Υ402)

Κωδικός: 
Υ402
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 15:00-18:00 (αμφιθ. Γ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

G. Podskalsky, Η ελληνική θεολογία επί τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθόδοξία στη σφαίρα επιρροής των Δυτικών Δογμάτων μετά την Μεταρρύθμιση, μεταφρ. Γ. Δ. Μεταλληνός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, σσ. 43-67, 80-104

και

Π. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία: Πατέρες και Θεολόγοι του Χριστιανισμού, τόμ. Β΄, εκδ. Οίκος Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 163-182, 210-223, 247-256, 268-325, 335-349