ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Υ401)

Κωδικός: 
Υ401
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 12:00-14:00 (Αμφιθ. Δ) και Πέμπτη 12:00-13:00 (αίθουσα Α μικρή)
Εξεταστέα Ύλη: 

Σ. Καλαντζάκη, Ερμηνεία Περικοπών Παλαιάς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1999 (ολόκληρο το βιβλίο)