ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ (Υ306)

Κωδικός: 
Υ306
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.00 (αίθ. β΄)
Εξεταστέα Ύλη: 
  • Κ. Κωτσιόπουλου, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, εκδ. Μυγδονία, σσ. 9-187, 212-239, 341-485, 651-709, 789-846