ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Υ108)

Κωδικός: 
Υ108
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 10.00-13.00 (αίθ. α΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Ύλη για το Βυζαντινό Πολιτισμό:

Κ. Γιαννακόπουλος, Μεσαιωνικός Δυτικός Πολιτισμός και οι κόσμοι του Βυζαντίου και του Ισλάμ, οι σελ.: 19-41, 63-91, 105-140, 149-209, 347-385, 469-522, 575-577, 583-604

Ύλη για το Νέο Ελληνισμό:

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (υπάρχει στη Βιβλιοθήκη), Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΑ΄, οι σελ.: 360-365, 433-446.

Οι σημειώσεις από τις παραδόσεις.