ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ (Υ303)

Κωδικός: 
Υ303
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
2.00
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 9:00-11:00 (αμφ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Willi Braun-Russel McCutcheon, Εγχερίδιο Θρησκειολογίας, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003, σσ.: 55-63, 81-111, 166-185, 210-231, 428-433

[Διανομή από το Βιβλιοπωλείο “Βάνιας”, Πλατεία Αγίου Γεωργίου 10]