ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 9ο ΩΣ ΤΟΝ 15ο ΑΙ. (Υ302)

Κωδικός: 
Υ302
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 12.00-15.00 (αίθ. α΄)
Εξεταστέα Ύλη: 
  • Π. Χρήστου , Εκκλησιαστική Γραμματολογία. Πατέρες και θεολόγοι του Χριστιανισμού, τόμ. Α΄, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2003 (2η έκδοση).

Ύλη εξετάσεων: σελ. 331-336, 342-343, 356-358, 365-373,407-409

  • Π. Χρήστου , Εκκλησιαστική Γραμματολογία. Πατέρες και θεολόγοι του Χριστιανισμού, τόμ. Β΄, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2003 (2η ἐκδοση).

Ύλη εξετάσεων: σελ. 5-88