ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Ι. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Υ207Π)

Κωδικός: 
Υ207Π
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 15:00 έως 18:00 (Αμφιθ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

1. Β. Κόμης, Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, εκδ Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004. Σελίδες: 14-17, 41-42, 55-64, 71-82, 83-94, 94-102
2. Β. Μητροπούλου, Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα των Θρησκευτικών, εκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη2005. Σελίδες: 38-47, 49-75, 75-91.