ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (Υ206)

Κωδικός: 
Υ206
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11:00-14:00 (αμφιθ. Δ΄)
Διδάσκοντες Ξενόγλωσσων Μαθημάτων: 
Mondays 11:00-14:00 (Hall D)