ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ (Υ208)

Κωδικός: 
Υ208
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
2.00
Ώρες: 
2
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 10:00-12:00 (αμφιθ. Γ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

1. Από το βιβλίο του Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ο Χριστιανικός Ναός τα εξής κεφάλαια:

  • Κεφάλαιο Α΄: Ο Ναός στην Παλαιά Διαθήκη, σσ. 23-57
  • Κεφάλαιο Β΄ Ο Ναός στην Καινή Διαθήκη, σσ. 61-69
  • Κεφάλαιο Γ΄  Ναός και Εκκλησία, σσ. 101-126

2. Από το βιβλίο του Ι. Φουντούλη Λειτουργική Α΄ Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία τα εξής κεφάλαια:

  • Κεφάλαιο 1ο  Σύντομη ιστορία της Θείας Λατρείας, σσ.23-37
  • Κεφάλαιο 3οΤα Λειτουργικά σκεύη σσ. 47-60
  • Κεφάλαιο 4ο  Τα ιερά άμφια, σσ.61-69
  • Κεφάλαιο 10ο  Μυστήρια και ιεροπραξίες, σσ. 279-289

Το βιβλίο «Ο Χριστιανικός Ναός» το προμηθεύεσθε από τον ΕΥΔΟΞΟ.
Οι σημειώσεις από το βιβλίο «Λειτουργική Α΄» είναι αναρτημένες εδώ κι εδώ ή μπορείτε να τις βρείτε στο γραφείο 307 και να τις φωτοτυπήσετε.