ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Υ204)

Κωδικός: 
Υ204
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 11:00-14:00
Εξεταστέα Ύλη: 

Εξεταστέα Ύλη (2019-2020) για το μάθημα Υ204 (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ):
A. Εξεταστέα ύλη με βάση τα εγχειρίδια που έχει επιλέξει ο καθένας:
1. Για όσους επέλεξαν το βιβλίο  των Β. Κουκουσά-Δ. Βαλαή, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας A΄, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2011, οι σελίδες: 299-306, 309-319, 444-452, 476-486, 509-528, 590-597, 611-621, 628-639, 841-845, 869-883,
2. Για όσους επέλεξαν το βιβλίο  των Β. Κουκουσά-Δ. Βαλαή, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας Β΄, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2011, οι σελίδες: 196-260,   337-360,  376-392, 406-421,  454-459.
B. Στην ύλη επίσης συμπεριλαμβάνονται  και τα παρακάτω (αφορά όλους ανεξαρτήτα από την επιλογή του εγχειριδίου) τα οποία παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7602:
1.  Το άρθρο του καθ. Βλ. Φειδά, Η Ιωάννειος αποστολικότης του θρόνου Κωνσταντινουπόλεως (βλ.περιοχή έγγραφα).
2. Το corpus για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων (βλ. περιοχή έγγραφα).
3. Οι χάρτες και ο 28ος Κανόνας  (βλ. περιοχή έγγραφα).
4. Το corpus των σημειώσεων 2020 (βλ. περιοχή έγγραφα).