ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Υ203)

Κωδικός: 
Υ203
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 09:00-12:00
Εξεταστέα Ύλη: 

Βλ. Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμος Β΄, σελ. 40-175, 393-428, 482-554, 569-639