ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
014 (ισόγειο κτιρίου Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991161
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτἐρα 17:00-18:00 και Τετάρτη 14:00-15:00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία, Θεολογία και Ιστορία Χρόνων (ΦΕΚ 978/4-9-2018 τ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

- Ιστορία Χρόνων Καινής Διαθήκης (αρχαιολογία και επιγραφική)
- Ερμηνεία συνοπτικών ευαγγελίων και παύλειων επιστολών
- Θεολογία της Καινής Διαθήκης
- Ιστορία της πρόσληψης
- Κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης
- Οικολογική ερμηνεία της Καινής Διαθήκης

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  • Η Μακεδονία στην εποχή της Καινής Διαθήκης, (Βιβλική Βιβλιοθήκη 23), Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2002
  • Εξηγητικά, εκδ. Δεμέτη, Θεσσαλονίκη 2013
  • Οικολογία και Καινή Διαθήκη: Μέθοδος και ερμηνευτικά παραδείγματα, εκδ. Δεμέτη, Θεσσαλονίκη 2013
  • «Typologische und allegorische Schriftauslegung bei den östlichkirchlichen Vätern und Schriftstellern am Beispiel von Exodus». Orthodoxes Forum 22/1 (2008): 61 -72
  • “Like the Birds of the Sky and the Lilies of the Fields: An Orthodox Eco-exegetical Reading of Matthew 6:25-34 in an Age of Anxiety”, στο έργο: Α. Κόλτσιου-Νικήτα – X. Νάσσης –Σ. Πασχαλίδης – Π. Σκαλτσής – Αικ. Τσαλαμπούνη, (επιμ.), Εἰς Μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι. Τόμος Χαριστήριος Εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, ΑΠΘ. Θεολογική Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, 843-862
  • “Jesus in the View of Luke”, in Chr. Karakolis – Karl Wilhelm Niebuhr – Sviatoslav Rogalsky (eds.), Gospel Images of Jesus Christ in Church Tradition and in Biblical Scholarship. Fifth International East-West Symposium of New Testament Scholars, Minsk, September 2 to 9, 2010, (WUNT I 288), Mohr Siebeck, Tübingen 2012, 153-180
  • "Origen's Figural Reading of the Scripture - The Process from the Literal to the Spiritual," Canon and Culture 4 (2014): 5-30
  • "H οικολογική ερμηνεία των βιβλικών κειμένων: το παράδειγμα των αποκαλυπτικών κειμένων", Θεολογία 85:4 (2014): 303-328
  • “Citations of Biblical texts in Greek Jewish and Christian Inscriptions of the Graeco-Roman and Late Antiquity: a Case of Religious Demarcation” in:  Don Wiebe – Panayotis Pachis (eds.), Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences. Essays in Honour of Luther H. Martin, Equinox, 2015, 459-478