ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 5ο ΩΣ ΤΟΝ 8ο ΑΙ. (Υ202)

Κωδικός: 
Υ202
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Παρασκευή 08:00-11:00 (αμφιθ. Γ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

1. Από τα συγγράμματα: α) Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία τ. Ε΄, εκδ. Κυρομάνος, Θεσ/νίκη 2006: σελ. 74-96, 141-220, 266-379. β) Π. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία τ. Α΄, εκδ. Κυρομάνος, Θεσ/νίκη 2005 (διανέμεται στο προηγούμενο εξάμηνο): σελ. 220-235.

2. Η εξεταστέα ύλη για τους φοιτητές που επέλεξαν το σύγγραμμα του κ. Παπαδόπουλου (Πατρολογία Γ΄) είναι η εξής: α) από το βιβλίο του κ. Παπαδόπουλου, Πατρολογία Γ΄ οι σελ.: 469-549, 563-580, 651-674, 729-774, β) από το βιβλίο του κ. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία Α΄ (διανέμεται στο προηγούμενο εξάμηνο) οι σελ.: 288-293, 302-305, 310-330.