ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Υ105)

Κωδικός: 
Υ105
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
2.00
Ώρες: 
2
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 11.00-13.00 (αμφιθ. Γ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

1. Σύντομη επισκόπηση της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας με έμφαση στην Κοινή Ελληνιστική. Βλ. τα αρχεία στο Υλικό μαθήματος του moodle (e-learning).

2. Αναγνώριση των τύπων της Κοινής (λαϊκή, καθομιλουμένη, λόγια, αττικίζουσα), στους οποίους είναι γραμμένα τα προς εξέταση κείμενα, και επισήμανση των κύριων χαρακτηριστικών της Κοινής σε σχέση με την κλασική αττική μορφή της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας.

3. Γλωσσική επεξεργασία αρχαίων ελληνικών κειμένων, κυρίως της βιβλικής και εκκλησιαστικής γραμματείας, που περιλαμβάνονται στα αρχεία με το Υλικό μαθήματος του moodle (e-learning). Τα κείμενα που προορίζονται για εξέταση είναι μόνο εκείνα που διαθέτουν σε διπλανή στήλη τη νεοελληνική μετάφρασή τους. Κείμενα χωρίς μετάφραση δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξετάσεις, και εξυπηρετούν μόνο διδακτικούς σκοπούς.

4. ΕΥΔΟΞΟΣ: Τζέφρυ Χόρροκς, Ελληνικά. Ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της, εκδ. Εστία, Αθήνα 2006, το κεφάλαιο 5 «Η Ελληνική στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία», σελ. 177—229.