ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Υ308)

Κωδικός: 
Υ308
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 10:00 έως 13:00 (Αμφιθ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Ν. Ματσούκα, Ιστορία της Φιλοσοφίας (Αρχαίας Ελληνικής-Βυζαντινής-Δυτικοευρωπαϊκής, με σύντομη εισαγωγή στη Φιλοσοφία), ΦΘΒ 47, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 2002, σσ. 17-43, 53-70, 79-99 («Εισαγωγή»), 100-297 («Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία») και 345-489 («Βυζαντινή Φιλοσοφία»).