ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Υ103)

Κωδικός: 
Υ103
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.00 (αμφ. Δ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

Κουκουσάς Βασίλειος – Βαλαής Διονύσιος, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τ. Α΄, εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2011. Όλο το βιβλίο (πλην των κειμένων)

ή  

Φειδάς Βλάσιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. 1 Αθήνα 2002, σσ. 29-101, 114-142, 179-208, 319-358, 408-469, 518-542, 604-619, 638-656, 664-678, 708-726, 750-803 και 806-863

ή

Βασ. Κουκουσάς, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2014. (όλο το βιβλίο, πλην των κειμένων).
Θα εξεταστούν μόνο τα κείμενα που αναλύθηκαν στο μάθημα.