ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (Υ102)

Κωδικός: 
Υ102
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 11.00-14.00 (αμφιθ. Δ)
Εξεταστέα Ύλη: 
  • Από το βιβλίο του καθηγ. Π. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, τόμ. Α´, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2005 (2η έκδοση) , σσ. 3-6, 30-33, 41-56, 64-87, 92-132, 143-226  
  • Σημειώσεις από το βιβλίο του καθηγ. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τόμ. Α´ (Εισαγωγή), εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 2008 (3η έκδοση), σ. 17-29, 113-174 (αναρτημένες στη σελίδα του μαθήματος στο Blackboard ή στο https://elearning.auth.gr)
 
Οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων ή επί πτυχίω που θα εξεταστούν κατά το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, επειδή δεν έχουν περάσει ένα από τα παλαιά μαθήματα της Πατρολογίας Α´ ή Γ´ εξαμήνου, οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Αγ. Γραφής και Πατερικής Γραμματείας στον 3ο όροφο ή στη σελίδα του μαθήματος στο Blackboard ή στο https://elearning.auth.gr.